סוכרת

היפוגליקמיה מעלה סיכון לאירועים קרדיווסקולריים ותמותה

מחקר עוקבה פרוספקטיבי זה בהשתתפות מעל 1,200 אנשים בחן את הקשר בין היפוגליקמיה ומחלה קרדיווסקולרית במסגרת רפואת הקהילה

08.01.2018, 10:57

קיימות ראיות המצביעות על קשר בין היפוגליקמיה למחלה קרדיווסקולרית אך מידע מועט נאסף במסגרת רפואת הקהילה. כמו כן, חסר מידע בנוגע לתוצאים קרדיווסקולריים פרטניים ותמותה ספציפית.

עבודה זו בוצעה בתבנית עוקבה פרוספקטיבית בהשתתפות 1,209 אנשים עם אבחנת סוכרת. המשתתפים נלקחו ממחקר ה-ARIC י(Atherosclerosis Risk in Communities). אירועי היפוגליקמיה קשה זוהו באמצעות קודי ICD-9 מאשפוזים, ביקורים במלר"ד וקריאות לאמבולנס במהלך שנת 2013. אירועים קרדיווסקולריים ותמותה תועדו בשנת 2013. החוקרים השתמשו ברגרסיית Cox עם היפוגליקמיה כחשיפה המשתנה בזמן.

החוקרים מצאו כי היו 195 משתתפים עם לפחות אירוע אחד של היפוגליקמיה קשה במהלך זמן מעקב חציוני של 15.3 שנים. לאחר אירוע היפוגליקמיה קשה, ההיארעות המצטברת על פני שלוש שנים של מחלת לב כלילית הייתה 10.8% ושל תמותה הייתה 28.3%. לאחר תקנון, היפוגליקמיה קשה הייתה קשורה עם מחלת לב כלילית (יחס סיכונים: 2.02, רווח בר-סמך 95%: 1.27-3.20), תמותה כוללת (יחס סיכונים: 1.73, 1.38-2.17), תמותה קרדיווסקולרית (יחס סיכונים: 1.64, 1.15-2.34) ותמותה מסרטן (יחס סיכונים: 2.49, 1.46-4.24). היפוגליקמיה לא נמצאה כקשורה עם שבץ, אי ספיקת לב, פרפור עליות או תמותה שאינה קרדיווסקולרית או מסרטן. התוצאות היו איתנות בכל תת הקבוצות שהוגדרו לפי גיל, מין, מוצא, משך סוכרת וסיכון קרדיווסקולרי בסיסי.

מסקנת החוקרים היא כי היפוגליקמיה קשה מעידה על בריאות מדרדרת ומנבאת בצורה משמעותית סיכון גבוה לאירועים קרדיווסקולריים ותמותה.

מקור: 

Lee, A.K. et al. (2017) Diabetes Care.  41(1), 104

נושאים קשורים:  סוכרת,  מחלה קרדיווסקולרית,  תמותה,  היפוגליקמיה,  ניבוי,  מחקרים
תגובות