מחקרים

ההשפעה של המוגלובין מסוכרר וגלוקוז על תמותה בתר-ניתוחית

החוקרים מצאו כי עלייה בהמוגלובין מסוכרר אינה קשורה בסיכון מוגבר לתמותה תוך 30 ימים מניתוח קרדיאלי ושאינו קרדיאלי

09.04.2018, 16:20
בדיקת רמת סוכר בדם (צילום: אילוסטרציה)

המוגלובין מסוכרר משמש להערכת מטופלים לפני ניתוחים אלקטיביים מכיוון שהיפרגליקמיה מגבירה את הסיכון לתופעות לוואי במהלך ואחרי הניתוח. עם זאת, הקשר בין המוגלובין מסוכרר, גלוקוז ותוצאים ניתוחיים דורש בירור נוסף, כאשר לרוב רק שניים מתוך שלושה גורמים אלו נבדקו ביחד. החוקרים בחנו את הקשר בין רמות המוגלובין מסוכרר טרום ניתוחיות עם שליטה גליקמית פרי-ניתוחית והקשר בינם לתמותה תוך שלושים ימים.

המחקר בוצע כאנליזה רטרוספקטיבית של 431,480 ניתוחים בתוך מערכת הבריאות של אוניברסיטת Duke. החוקרים ביקשו לקבוע את הקשר בין המוגלובין מסוכרר טרום ניתוחי עם גלוקוז פרי-ניתוחי (ממוצע על פני שלושת הימים הבתר-ניתוחיים הראשונים) ותמותה תוך שלושים ימים בקרב 6,684 ניתוחים שאינם קרדיאליים ו-6,393 ניתוחים קרדיאליים עם מדידות המוגלובין מסוכרר וגלוקוז. בוצע שימוש במודל מחובר כללי עם אפשור קשרים שאינם ליניאריים.

החוקרים מצאו כי יש קשר חזק בין רמות המוגלובין מסוכרר וגלוקוז. גלוקוז ותמותה נמצאו קשורים באופן חיובי עבור מקרים לא-קרדיאליים: 1.0% תמותה ברמות גלוקוז ממוצעות של 100 מ"ג/ד"ל ו-1.6% ברמות גלוקוז ממוצעות של 200 מ"ג/ד"ל. עבור ניתוחים קרדיאליים, נמצא קשר U מפתיע בין גלוקוז ותמותה הנע בין 4.5% ב-100 מ"ג/ד"ל לנדיר של 1.5% ב-140 מ"ג/ד"ל ועלייה ל-6.9% ב-200 מ"ג/ד"ל. לא נמצא קשר בין המוגלובין מסוכרר ותמותה בתקנון לגלוקוז בניתוחים קרדיאליים ושאינם קרדיאליים.

למרות שהמוגלובין מסוכרר קשור עם רמות גלוקוז פרי-ניתוחיות הוא אינו קשור עם עלייה בתמותה תוך 30 ימים מניתוח לאחר תקנון לרמות גלוקוז. רמות גלוקוז פרי-ניתוחיות מנבאות תמותה תוך 30 ימים באופן ליניארי בניתוחים שאינם קרדיאליים ובאופן שאינו ליניארי בניתוחים קרדיאליים. ממצאים אלו מאמתים כי שליטה גליקמית קשורה בתוצאים ניתוחיים אך המוגלובין מסוכרר הוא מנבא פחות יעיל של תוצאים אלו.

מקור: 

Boom van dem, W. et al. (2018) Diabetes Care.  41(4), 782

נושאים קשורים:  מחקרים,  סוכרת,  גלוקוז,  ניתוחים,  המוגלובין מסוכרר,  HbA1c,  תמותה
תגובות