סוכרת סוג 1 טומנת בחובה סיכון מוגבר לתמותה קרדיווסקולרית אך לא ידוע כיצד טרשת עורקים קשורה בסיבוכים קרדיווסקולריים. מטרת המחקר הייתה לקבוע את הקשר בין נטל טרשת לנוירופתיה, רטינופתיה ומחלת כליות סוכרתית במבוגרים בני 50 שנים ומעלה עם סוכרת סוג 1.

במחקר השתתפו 69 אנשים עם סוכרת סוג 1 אשר עברו בדיקת קלציפיקציה כלילית על ידי בדיקת CT ייעודית. הסיבוכים המיקרווסקולריים נבדקו באופן הבא: נוירופתיה על ידי הערכה קלינית, אלקטרופיזילוגיה, ספי ויברציה וזיהוי קירור, שונות בקצב לב, מיקרוסקופיית קרנית קונפוקלית, רטינופתיה על ידי הדמיית רשתית ומחלת כליות סוכרתית על ידי תפקוד המודינמי שנמדד על ידי פינוי אינולין ופרה-אמינוהיפוראט בתחילת המחקר ולאחר עירוי תוך ורידי של אנגיוטנסין 2.

עוקבת המשתתפים חולקה לקלציפקציה כלילית גבוהה (300 יחידות אגטסון ומעלה) או נמוכה (פחות מ-300 יחידות אגטסון) ורובדה לפי סטטוס סוכרת. קבוצת השוואה של 73 משתתפים ללא סוכרת הותאמה לפי גיל ומין ועברה את כלל הפעולות האבחנתיות פרט להדמיה של הרשתית.

החוקרים מצאו כי ציוני הקלציפקציה הכלילית במשתתפים עם סוכרת סוג 1 היו גבוהים יותר (ציון אגטסון חציוני 1,000 [טווח בין רבעוני= 222, 2373] לעומת 1 במקרי הביקורת, p<0.001). במשתתפים עם סוכרת סוג 1, ציוני קלציפקציה כלילית גבוהים היו קשורים עם סמנים של נוירופתיה ורטינופתיה אך לא עם מחלת כליות סוכרתית, תפקוד כלייתי המודינמי בתחילת המחקר או בתגובה לאנגיוטנסין 2.

החוקרים מסכמים כי הנוכחות של קלציפקציה כלילית ניכרת באנשים עם סוכרת סוג 1 קשורה בנוירופתיה של עצבים גדולים ורטינופתיה אך לא עם תפקוד כלייתי המודינמי וכי ככל הנראה נוירופתיה, רטינופתיה וקלציפקציה מאקרווסקולרית חולקים גורמי סיכון משותפים.

מקור: 

Lovshin, J.A. et al (2018). Diabetes Care. 41(12), 2570