פסוריאזיס

נטל גבוה של התסמונת המטבולית באנשים עם פסוריאזיס

מחקר זה שבוצע בדרום אפריקה מצא כי פסוריאזיס קשורה בנטל גבוה של התסמונת המטבולית ובמיוחד באנשים עם פסוריאזיס קשה. דלקת הינה בעלת תפקיד באתיולוגיה של פסוריאזיס בעוד שעישון ורמת השכלה נמוכה מגבירים עוד יותר את הסיכון למחלה

פסוריאזיס נמצאה קשורה עם מחלות קרדיומטבוליות באוכלוסייה לבנה אך לא קיימים נתונים לגבי אוכלוסייה באזור הסאב-סהרה בהיבט גורמי סיכון והימצאות המחלה. מטרת המחקר הייתה  לבחון את ההימצאות של מחלות קרדיומטבוליות בעוקבה של אנשים מדרום אפריקה שאינם ממוצא לבן ולקבוע גורמי סיכון הקשורים בפסוריאזיס.

המחקר בוצע בתבנית חתך מקרה-ביקורת ב-103 מטופלים עם פסוריאזיס ו-98 מקרי ביקורת. בוצעה השוואה של מאפיינים סוציודמוגרפיים, אנטרופומורפיים, קליניים וביוכימיים. שתי הקבוצות הותאמו לפי מין, אתניות ו-BMI.

החוקרים מצאו כי ההימצאות של תסמונת מטבולית (52.4% לעומת 33.7; p=0.007), סוכרת סוג 2 (25.2% לעומת 4.1%; p<0.0001) ויתר לחץ דם (70.9% לעומת 46.6%; p=0.001) הייתה גבוהה יותר בקבוצת הפסוריאזיס. ערכי CRP היו גבוהים יותר באנשים עם פסוריאזיס מאשר במקרי הביקורת (4.70 לעומת 2.00 ננוגרם למיליליטר; p<0.0005). אנליזת רגרסיה רב-משתנית הדגימה כי פסוריאזיס קשה הייתה קשורה באופן בלתי תלוי עם תסמונת מטבולית (יחס סיכויים: 4.42, רווח בר-סמך 95%: 1.72-11.4; p=0.002), סוכרת סוג 2 (11.3 [3.07-41.3]; p=0.0002) ויתר לחץ דם (2.248 [0.97-6.32]; p=0.05) בעוד שעבור פסוריאזיס גורמי הסיכון העיקריים היו עישון (3.87 [1.97-7.63]; p<0.0001) ו-CRPי(1.05 [1.00-1.10]; p=0.029) בעוד שהשלמת בית ספר נמצאה כגורם מגן (0.23 [0.11-0.48]; p<0.0001).

החוקרים מסכמים כי באוכלוסייה זו, פסוריאזיס קשורה בנטל גבוה של התסמונת המטבולית ובמיוחד באנשים עם פסוריאזיס קשה. דלקת הינה בעלת תפקיד באתיולוגיה של פסוריאזיס בעוד שעישון ורמת השכלה נמוכה מגבירים עוד יותר את הסיכון למחלה.

מקור: 

Mahyoodeen, N. et al. (2018) International Journal of Dermatology

נושאים קשורים:  פסוריאזיס,  תסמונת מטבולית,  יתר לחץ דם,  סוכרת,  עישון,  מחקרים
תגובות