מחקרים

מהי שכיחות אי ספיקת לב בקרב חולי סוכרת והאם ANP יכול לסייע באבחון?

מחקר זה בדק את שכיחותה של אי ספיקת לב בקרב חולי סוכרת מסוג 2 שהיו תחת מעקב מרפאתי, ובדק האם ההורמון הפפטידי ANP תורם מבחינה אבחנתית לאיתור חולים אלה

השכיחות של אי ספיקת לב בקרב חולי סוכרת מסוג 2 נתונה בדיון, ואין בנמצא נתונים בנוגע לערך האבחנתי של פפטיד נתריורטי פרוזדורי מסוג mid-regionalי(MR-proANP). מטרתו של מחקר זה הייתה לזהות את שכיחותה של אי ספיקת לב ולהעריך את הערך האבחנתי של
MR-proANP אצל חולים שהיו במעקב בשתי מרפאות המתמחות בסוכרת.

אי ספיקת לב הוגדרה מראש כאי ספיקת לב עם מקטע פליטה מופחת, ואי ספיקת לב עם מקטע פליטה שמור. השכיחויות של כל אחד מסוגי אי ספיקת הלב היו 2.4%, ו-17.5%, בהתאמה. ערכי MR-proANP קטנים מ-60 פיקומול/ליטר שללו אי ספיקת לב עם מקטע פליטה מופחת באוכלוסייה הכללית (806 נבדקים), ואצל מטופלים שדיווחו על קשיי נשימה (311 מטופלים), עם רגישות של 94.7% ו-87.5%, ערך מנבא שלילי של 99.7% ו-99.0%, סגוליות של 39.5% ו-33.0%, וערך מנבא חיובי של 3.6% ו-3.3%, בהתאמה. נעשה שימוש במודל רב משתנים לצורך אבחון של אי ספיקת לב אצל מטופלים שדיווחו על קשיי נשימה. המודל כלל את המשתנים גיל, מגדר, משך מחלת סוכרת מסוג 2, יתר אלבומין בשתן, לחץ דם סיסטולי שאינו מאוזן, ממצאים לא תקינים ברשמת לב חשמלית, ומחלת לב איסכמית. עם הוספת ערכי MR-proANP למודל זה, גדל השטח תחת העקומה מ-0.69 ל-0.78 (P<0.001).

החוקרים הסיקו שאי ספיקת לב עם מקטע פליטה מופחת הייתה נדירה בקרב חולי סוכרת שהיו תחת מעקב מרפאתי. ערכי MR-proANP שוללים אי ספיקת לב עם מקטע פליטה מופחת, ותורמים מידע בלתי תלוי המסייע באבחנת אי ספיקת לב אצל חולים המתלוננים על קשיי נשימה.

מקור: 

Jensen, J.  et al. (2019). Diabetes, Obesity and Metabolism. 21(3): 736-740

נושאים קשורים:  מחקרים,  סוכרת מסוג 2,  אי ספיקת לב,  פפטיד נתריורטי פרוזדורי
תגובות