סוכרת סוג 2

האם סמנים ביולוגיים-לבביים יכולים לסייע בחיזוי קרדיומיופתיה אצל חולי סוכרת?

מחקר חתך זה דגם מתנדבים בריאים וחולי סוכרת מסוג 2 עם או בלי סיבוכי לב וכלי דם, להם נמדדו רמות של סמנים ביולוגיים-לבביים שונים בכדי להבין אם ניתן לחזות קרדיומיופתיה באמצעותם

קרדיולוגיה (צילום: אילוסטרציה)
קרדיולוגיה (צילום: אילוסטרציה)

מטרתו של מחקר זה הייתה להעריך את חולי שריר הלב (קרדיומיופתיה) בקרב חולי סוכרת מסוג 2 עם או בלי סיבוכים של לב וכלי דם, על ידי אומדן של סמנים ביולוגיים-לבביים שונים.

למחקר חתך זה גויסו 125 משתתפים, שכללו 25 מתנדבים בריאים ו-100 חולי סוכרת מסוג 2. לאחר עמידה בכל הגדרות ההכללה, המשתתפים סווגו ל-5 קבוצות (25 משתתפים בכל קבוצה): מתנדבים בריאים (1), חולי סוכרת מסוג 2 (2), חולי סוכרת מסוג 2 הסובלים גם מיתר לחץ דם (3), חולי סוכרת מסוג 2 הסובלים גם מהפרעת שומנים בדם (4), וחולי סוכרת מסוג 2 הסובלים מיתר לחץ דם ומהפרעת שומנים בדם (5). בוצע ניתוח מתאם על שם פירסון (Pearson) בכדי להעריך את מובהקות הקשר שבין סמנים ביולוגיים-לבביים ומשתנים ביוכימיים אחרים. ערכי P קטנים מ-0.05 נחשבו כמובהקים סטטיסטית.

הגיל הממוצע של המשתתפים היה 7.51±55.04 שנים. נמצא מתאם חיובי בין ערכי המוגלובין מסוכרר (HbA1c) ורמות סידן או רמות פפטיד מוחי נתריורטי (BNP), אך עם זאת נמצא קשר שלילי לרמות אבץ. בקבוצה 5 נמדד ערך ממוצע גבוה יותר של BNP (פיקוגרם/מיליליטר) שהיה 64.49±86.73, ולאחריה קבוצה 3 (53.69±61.02), קבוצה 4 (33.71±33.81), קבוצה 2 (11.67±13.49), וקבוצה 1 (1.49±5.54). ערכי BNP נועדו לחיזוי הקרדיומיופתיות התת-קליניות בכל קבוצה. רמות אבץ בדם (מיקרוגרם/דציליטר) היו נמוכות באופן מובהק בקבוצה 5 (12.16±52.72), ולאחריה קבוצה 3 (9.64±56.15), קבוצה 4 (10.05±58.10), קבוצה 2 (11.33±59.49), וקבוצה 1 (21.91±73.96).

החוקרים הסיקו שרמות ה-BNP ורמות הסידן היו גבוהות באופן מובהק, בעוד שרמות אבץ היו נמוכות באופן מובהק, בקרב חולי מסוג 2 שסבלו גם מסיבוכים של לב וכלי דם. התוצאות ממחקר זה הראו גם מתאם חיובי בין רמות BNP, סידן, וטרופונין-I, ובין לחץ הדם. עם זאת, נדרשים מחקרי אורך נוספים בכדי לאשר ממצאים אלה.

מקור: 

Predictors of cardiomyopathy in patients with type-2 diabetes mellitus with and without cardiovascular complications: A cross-sectional study
Diabetes Research and Clinical Practice Volume 154, August 2019, Pages 90-100

נושאים קשורים:  סוכרת סוג 2,  פפטיד,  יתר לחץ דם,  שומנים בדם,  מחקרים
תגובות