סוכרת מסוג 1

האם דיאטה דלת-פחמימות מיטיבה עם חולי סוכרת מסוג 1?

במחקר חתך זה הושוו חולי סוכרת מסוג 1 שצרכו דיאטה דלת-פחמימות לנבדקי ביקורת שצרכו פחמימות בכמויות גבוהות יותר, מבחינת גורמי סיכון לבביים-מטבוליים

יש עניין הולך וגובר בקרב חולי סוכרת בדיאטה דלת-פחמימות כאמצעי לניהול רמות הסוכר בדם. עורכי מחקר זה בחנו את ההתמדה בדיאטה דלת-פחמימות במחקר לנפרופתיה סוכרתית שנערך בפינלנד (Finnish Diabetic Nephropathy Study), ואת השאלה האם הגבלת פחמימות קשורה לגורמי סיכון לבביים-מטבוליים.

מחקר חתך זה כלל נתונים של 902 חולי סוכרת מסוג 1 (44% גברים, גילאי 47±13 שנים). מידע לגבי דיאטה נאסף פעמיים בעזרת רישום דיאטה למשך 3 ימים. החוקרים השתמשו בערכים הממוצעים של המדדים. דיאטה דלת-פחמימות הוגדרה כאשר צריכת הפחמימות הייתה קטנה מ-130 גרם ליום, או כשאחוז הפחמימות מתוך סך צריכת האנרגיה (E%) היה קטן מ-26. אנשים שדיווחו על דיאטה דלת-פחמימות הושוו לנבדקי ביקורת שהותאמו מבחינת מגדר, משך הסוכרת, וקצב הסינון הכלייתי המשוער, וצרכו פחמימות בכמות גדולה יותר (מעל 253 גרם ליום, או E% מעל 48). בכל אוכלוסיית המחקר, חושב היחס שבין פחמימות לשומן ונבדק הקשר שלו למשתני בריאות.

יחס גבוה יותר בין פחמימות לשומן היה קשור להשתנות גדולה יותר של רמות הסוכר בדם, ללחץ דם גבוה יותר, לריכוז נמוך יותר של כולסטרול מסוג ליפופרוטאין בדחיסות גבוהה, וליחס היקפי מותניים-ירכיים נמוך יותר (אצל גברים). התמדה בדיאטה דלת-פחמימות (69 נבדקים) קושרה למדד מסת גוף נמוך יותר (25.6 לעומת 27.8 קילוגרם/מטר רבוע, P=0.030), להשתנות נמוכה יותר של רמות הסוכר בדם (0.38 לעומת 0.45 מילימול/ליטר, P=0.030), וללחץ-דם דיאסטולי נמוך יותר (74 לעומת 79 מילימטר-כספית, P=0.048). לגברים שדיווחו על דיאטה דלת-פחמימות היו רמות גבוהות יותר של כולסטרול כולל (5.1 לעומת 4.0 מילימול/ליטר, P=0.007) ושל כולסטרול שאינו מסוג ליפופרוטאין בדחיסות גבוהה (3.4 לעומת 2.7 מילימול/ליטר, P=0.021). לנשים שהיו תחת דיאטה דלת-פחמימות היה ריכוז גבוה יותר של כולסטרול מסוג ליפופרואטין בדחיסות גבוהה (1.9 לעומת 1.5 מילימול/ליטר, P=0.014).

החוקרים הסיקו שלהשתנות הנמוכה יותר של רמות הסוכר בדם, המיוחסת לדיאטה דלת-פחמימות, עשויה להיות רלוונטיות קלינית לחולי סוכרת מסוג 1.

מקור: 

Ahola, AJ. et al. (2019). Diabetes Research and Clinical Practice. doi: 10.1016/j.diabres.2019.107818

נושאים קשורים:  סוכרת מסוג 1,  דיאטה דלת פחמימות,  איזון רמות סוכר בדם,  גורמי סיכון לבביים-מטבוליים,  מחקרים
תגובות
08.10.2019, 16:52

איבדתם אותי ב'מחקר חתך'.

אנונימי/ת
15.10.2019, 23:33

למה לא לקשקש?