מחקרים

האם דגימות דם להערכת תסמונת מטבולית חייבות להילקח בצום כדי להעריך סיכון למחלות בעתיד?

במחקר זה נבדק האם חומרתה של תסמונת מטבולית שהוערכה על סמך דגימות דם שנלקחו ממטופלים שלא היו בצום, נשארה קשורה לסיכון למחלות לב וסוכרת עתידיות, זאת בהשוואה למטופלים שנדגמו לאחר צום כמקובל

בדיקת דם (צילום: אילוסטרציה)

הערכות מקובלות רבות של הסיכון למחלת לב כלילית ולסוכרת, דורשות בדיקות מעבדה המבוצעות לאחר 8 שעות צום. במחקר זה בדקו החוקרים האם חומרתה של תסמונת מטבולית תישאר קשורה למחלת כלילית ולסוכרת עתידיות, גם כאשר דגימות הדם לא נלקחו לאחר צום.

משתתפים במחקר בנושא הסיכון לטרשת עורקים בקהילות (Atherosclerosis Risk in Communities study) הוערכו ב-4 ביקורים, ולאחר מכן היו תחת מעקב למשך 20 שנה מבחינת תוצאים מוסכמים של מחלת לב כלילית. נעשה שימוש במודל הסיכונים היחסיים על שם קוקס (עבור תוצאי סוכרת למשך 9 שנים), בכדי להשוות את סיכון המחלה הקשור למדד ה-Zי(z-score) הייחודי לגזע או מוצא אתני של חומרת תסמונת מטבולית. מדד זה חושב אצל משתתפים שהיו תחת צום (8 שעות ומעלה), ואצל משתתפים שלא צמו. כל ניתוחי הנתונים הותאמו למגדר, גזע, השכלה, רמת הכנסה ועישון.

הערכים של מדד ה-Z היו דומים באופן כללי בין משתתפים שהיו תמיד תחת צום לעומת משתתפים שלא צמו בביקורים 1-3 (כל הערכים 0.1- עד 0.4), בעוד שערכי מדד Z של משתתפים שלא צמו בביקור 4 היו גבוהים יותר בכל ביקור. ערך מדד Z במצב הבסיס היה קשור למחלת לב כלילית בעתיד, כאשר הוא חושב הן מדגימות שנלקחו לאחר צום והן מדגימות שלא לאחר צום, עם יחס סיכונים של 1.53 עבור מדד Z לתסמונת מטבולית אחרי צום (רווח בר-סמך 95%, 1.42-1.66), ויחס סיכונים של 1.28 לא במצב של צום (רווח בר-סמך 1.08-1.51). ניקוד Z לחומרת תסמונת מטבולית בביקור 1 נשאר גם הוא קשור לסוכרת עתידית כאשר נמדד על-סמך דגימות שנלקחו במצב ללא צום, עם יחס סיכויים של 3.10 עבור מדד Z במצב של צום (רווח בר-סמך 2.88-3.35), ויחס של 1.92 (רווח בר-סמך 1.05-3.51) ללא צום.

החוקרים הסיקו שמדד Z לחומרת תסמונת מטבולית נשאר קשור למחלת לב כלילית וסוכרת עתידיות, כאשר נמדד על סמך דגימות שנלקחו ללא צום. מדד שכזה עשוי לאפשר זיהוי מטופלים בסיכון, ולשמש כגורם מניע להתערבויות להפחתת הסיכון.

מקור: 

DeBoer, MD. et al. (2019). Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases. https://doi.org/10.1016/j.numecd.2019.08.010

נושאים קשורים:  מחקרים,  מחלות לב וכלי דם,  סוכרת,  תסמונת מטבולית,  צום
תגובות