סוכרת סוג 2

שינויים בקצב לב ותפקוד עצבי-אוטונומי לבבי לקוי

התפקוד הלבבי בחולים צעירים אשר אובחנו עם סוכרת סוג 2: שכיחות, גורמי סיכון, הקשר לעורקים נוקשים במטופלים בסוכרת סוג 2 במתבגרים ונערים

קצב הלב (אילוסטרציה)
קצב הלב (אילוסטרציה)

מטרת מחקר זה הייתה לקבוע האם טיפול בסוכרת סוג 2 או שליטה ברמות הסוכר בדם למשך זמן קשורים כשלעצמם לשינויים בקצב לב. כמו כן, החוקרים בדקו האם הימצאות תפקוד עצבי-אוטונומי לבבי לקוי קשורה לנוקשות עורקים במבוגרים צעירים עם סוכרת סוג 2 שהתפרצה בגיל צעיר לאחר שטופלו במסגרת מחקר Type 2 Diabetes in Adolescents and Youthי(TODAY).

החוקרים הגדירו נתונים מדידים לצורך ההשוואה בין קבוצות המטופלים במחקר. מרווחי R-R נורמליים נקבעו על פי קצב לב אשר נמדד במשך 10 דקות. התוצאים כללו את סטיית התקן של המרווחים, השורש הריבועי של ההפרשים בין מדידות R-R עוקבות, אחוז מדידות R-R אשר השתנו ביותר מ-50 מילישנייה, גבולות הקיצון של התדירות (התחתון והעליון) אשר נמצאו במדידות ויחס הגבולות הללו.

תפקוד אוטונומי לקוי הוגדר כמכיל 3 ומעלה מתוך 5 מדדים חריגים בהשוואה לקבוצת ביקורת של הסובלים מהשמנת יתר במחקר נפרד.

397 מהמשתתפים במחקר נבדקו 7 שנים לאחר הרנדומיזציה. הבדיקות הראו הפחתה בשינויים בקצב לב בקרב המשתתפים (סטיית תקן 58.1 ± 29.6 מילישנייה כנגד 67.1 ± 25.4 מילישנייה בקבוצת הביקורת; מובהקות תוצאה < 0.0001) עם אובדן פעילות פאראסימפתטית (השורש הריבועי של ההפרשים בין מדידות R-R עוקבות 53.2 ± 36.7 כנגד 67.9 ± 35.2 מילישנייה בקבוצת הבקרה; מובהקות תוצאה < 0.0001) עם פעילות יתר סימפתטית (יחס גבולות קיצון של התדירות 1.4 ± 1.7 כנגד 1.0 ± 1.1 בקבוצת הביקורת; מובהקות תוצאה < 0.0001).

תפקוד לבבי אוטונומי לקוי נמצא כנוכח ב-8% מהמשתתפים, ולאלה נמדדה מהירות גל פעימה (pulse wave velocity) גבוהה בהשוואה לאלה אשר נמצא אצלם תפקוד לבבי אוטונומי תקין (מובהקות תוצאה = 0.0001).

השונות בקצב הלב לא נבדלה בעקבות הטיפול, אך המוגלובין A1c גבוה על פני זמן נמצא כקשור לסטיית תקן נמוכה יותר של המרווחים, לשורש ריבועי נמוך של ההפרשים בין מדידות R-R עוקבות, ויחס גבולות קיצון גבוה של התדירות (לאחר תקנון של גיל, מוצא-גזע, מין ו-BMI).

לסיכום, נמצא כי במבוגרים צעירים עם התפרצות מוקדמת של סוכרת סוג 2, ישנו תפקוד לבבי אוטונומי לקוי עם פגמים סימפתטיים ופארא-סימפתטיים אשר היו קשורים ברמות גבוהות של המוגלובין A1c.

מקור: 

Amy S. Shah et al.(2019) American Diabetes Association 42, 11

נושאים קשורים:  סוכרת סוג 2,  תפקוד לבבי,  נוקשות עורקים,  מערכת עצבים אוטונומית,  מחקרים
תגובות