מחקרים

פרוטאינוריה והסיכון לתת פעילות של בלוטת התריס במבוגרים

חוקרים סבורים כי יש קשר ישיר בין חומרת הפרוטאינוריה לבין הסיכון לתת פעילות של בלוטת התריס

בלוטת התריס (צילום: אילוסטרציה)

ידוע כי נוכחות של חלבון בשתן יכולה לגרום או להחמיר מצב של תת פעילות של בלוטת התריס, ייתכן בגלל אובדן בשתן של ההורמון המופרש מהבלוטה, היות והוא קשור לחלבון. עם זאת, לא ברור עד כה הקשר המדויק בין פרוטאינוריה לבין תת פעילות של בלוטת התריס. מטרת החוקרים הייתה לאמוד את השכיחות של תת פעילות של בלוטת התריס בחולים עם פרוטאינוריה ולנסות לאפיין את הקשר בין השניים.

החוקרים ערכו מחקר עוקבה רטרוספקטיבי בין החודשים דצמבר 1979 ועד מרץ 2015. המחקר נערך בבית חולים אקדמי גדול, במסגרתו החוקרים אספו דגימות מזווגות של חלבון בשתן ו-TSHי(thyrotropin) שנמדד במרווח של עד 24 שעות, מנבדקים מעל גיל 18, עם לפחות אירוע אחד של פרוטאינוריה עם כמות של יותר מ-0.2 גרם חלבון ליום או יחס מיליגרם חלבון למיליגרם קריאטינין. החוקרים ריבדו את הדגימות לשלישונים של כמות חלבון בשתן. לאחר מכן, השוו את ה-TSH הממוצע ואת הסיכון לעלייה ברמות ה-TSH בין השלישונים באמצעות אנליזה של שונות ומשוואות אומדן כלליות, עם נטרול ערפלנים כמו גיל, מין, מספר דגימות לחולה וטיפול עם לבורתירוקסין.

החוקרים אספו בסך הכל 2,676 דגימות מ-2,136 חולים. הם מצאו כי ה-TSH הממוצע היה גבוה יותר בשלישון העליון של כמות החלבון בשתן (מעל 1.75 גרם ליום), בהשוואה לשני השלישונים התחתונים (2.09 עם סטיית תקן של 0.07 מילי יחידות/ליטר, לעומת 1.59 עם סטיית תקן של 0.07 מילי יחידות/ליטר ו-1.59 עם סטיית תקן של 0.06 מילי יחידות/ליטר, P <0.001). כמו כן, נמצא כי לשלישון הגבוה ביותר היה שיעור הימצאות גבוה יותר של TSH מעל 5 מילי יחידות/ליטר (17.2% לעומת 10.5% ו-11.9%, P <0.001), אך סיכון דומה ל-TSH שהוא גבוה מ-5 מילי יחידות/ליטר (יחס סיכויים של 1.44, רווח בר-סמך 95%: 0.67-3.09, P = 0.35). זאת ועוד, החוקרים דיווחו כי לשלישון העליון היה גם שיעור הימצאות גבוה יותר (6.2% לעומת 3.4% ו-2.6%, P = 0.003) וסיכון גבוה יותר (יחס סיכויים של 1.72, רווח בר-סמך 95%: 1.05-2.84, P = 0.008) ל-TSH גבוה מ-10 מילי יחידות/ליטר. לבסוף, נמצא כי תוצאות דומות הוגדמו גם בעת השוואה בין דגימות עם פרוטאינוריה בטווח הנפרוטי (מעל ל-3.5 גרם ליום) לבין דגימות עם פרוטאינוריה קלה יותר.

החוקרים הגיעו למסקנה כי תת פעילות של בלוטת התריס הינה תופעה שכיחה בקרב מבוגרים עם נוכחות של חלבון בשתן והסיכון לתת פעילות קשור באופן ישיר לחומרת הפרוטאינוריה.

מקור: 

Kwong, N. et al. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 2021; 106(2); e757–e762. https://doi.org/10.1210/clinem/dgaa872

נושאים קשורים:  מחקרים,  חלבון בשתן,  תסמונת נפרוטית,  בלוטת התריס,  פרוטאינוריה
תגובות