מחקרים

הקשר בין מין ביולוגי לבין גנוטיפ משפיע על פנוטיפ של ייצור אלדוסטרון

ישנה אינטראקציה בין מין ביולוגי לבין הגנוטיפ של Lysine-Specific Demethylase 1 המשפיעה על ביטוי של אנזימי הייצור של אלדוסרטון, רמות אלדוסטרון בדם וערכי לחץ הדם הסיסטולי בעכברים

יתר לחץ דם (אילוסטרציה)
יתר לחץ דם (אילוסטרציה)

מין ביולוגי משפיע על התפתחות של מחלות לב וכלי דם ואף משנה את הפנוטיפים של אלדוסטרון (Aldosterone - ALDO) ולחץ דם (Blood Pressure - BP); נקבות מפרישות יותר ALDO ותאי הגרנולוזה של בלוטת יותרת הכליה רגישות יותר לשפעול. מוטציות בחלבון Lysine-Specific Demethylase 1י(LSD1) באנשים ממוצא אפריקאי ועכברים עם חסר ב-LSD1 מקושרים לפנוטיפים מסויימים של BP ו/או ALDO.

במחקר זה החוקרים השתמשו בעכברים מזן הבר והטרוזיגוטיים לחסר ב-LSD1י(LSD1+/-) בגילאי 18 ו-40 שבועות על מנת לקבוע האם: (1) מין ביולוגי משפיע על אנזימים ביוסינתטיים של ALDO;י(2) חסר ב-LSD1 פוגע בהשפעה של מין ביולוגי על תפקוד אנזימים אלו; (3) בכל גנוטיפ יש קשר חיובי בין ביוסינתזה של ALDO (פנוטיפ קריבני), רמות בפלסמה של ALDO (פנוטיפ בינוני) ולחץ דם (פנוטיפ רחיקני); (4) יש אינטראקציה בין מין ביולוגי וגנוטיפ של LSD1 המשפיע על הפנוטיפ.

תוצאות המחקר הדגימו כי בעכברים מזן הבר ממין נקבה נצפתה עליה בביטוי של אנזימים מוקדמים בביוסינתזה של ALDO, ללא עליה ברמות ALDO בסרום או בלחץ הדם. עם זאת, נמצא כי בנקבות מזן LSD+/- יש ביטוי אנזימטי מופחת בהשוואה לזכרים; כך שרמות האנזימים המוקדמים שווים בין המינים בעוד רמות האנזימים המאוחרים נמוכים יותר באופן משמעותי בנקבות בהשוואה לזכרים. בשתי קבוצות הגיל, חסר ב-LSD1 משנה את רמת הביטוי האנזימתי בבלוטת יותרת הכליה, רמות ALDO בדם ולחץ דם סיסטולי (Systolic BP - SBP), כתלות במין הביולוגי. בנוסף נמצא כי האינטראקציה בין מין ביולוגי לגנוטיפ של LSD1 משפיעים באופן משמעותי את הפנוטיפים השונים בעכברים.

מסקנת החוקרים הייתה כי בעכברים המין הביולוגי יחד עם הגנוטיפ של LSD1 משפיעים על מספר פנוטיפים; (1) קריבני (אנזימים ביוסינתטיים של ALDO), (2) בינוני (רמות ALDO בדם), (3) רחיקני (SBP). ממצאים אלו מספקים הבנה ראשונית טובה יותר לתפקיד שיש למין הביולוגי ול-LSD1 בשונות שיש בין אנשים עם יתר לחץ דם ולהבנה טובה איך לספק טיפול מותאם אישית יותר טוב.

מקור:

Tan YJD, Brooks DL, Wong KYH, Huang Y, Romero JR, Williams JS, Pojoga LH. Lysine-specific demethylase 1 deficiency modifies aldosterone synthesis in a sex-specific manner. J Endocrinol. 2022 Dec 12;256(1):e220141. doi: 10.1530/JOE-22-0141. PMID: 36327153; PMCID: PMC9855026.

נושאים קשורים:  מחקרים,  יתר לחץ דם,  אלדוסטרון,  פנוטיפ,  גנוטיפ
תגובות