מחקרים

נוירופתיה סוכרתית נקשרה עם תפקוד ירוד יותר של שריר הלב

חולי סוכרת הסובלים מנוירופתיה פריפרית הראו תפקוד ירוד יותר של החדר השמאלי והפרעה מיקרו-וסקולרית בהשוואה לחולי סוכרת ללא נוירופתיה וכן לעומת נבדקים בריאים

הוכח בעבר כי נוירופתיה פריפרית סוכרתית (DPN: Diabetic peripheral neuropathy) קשורה באופן בלתי תלוי עם אירועים קרדיווסקולריים ועם תמותה. במחקר שממצאיו פורסמו בכתב העת 'Cardiovascular diabetology', מטרת החוקרים הייתה להעריך את השינויים בזילוח (פרפוזיה) המיקרו-וסקולרי של חדר שמאל (LV) ואת הדפורמציה של שריר הלב בחולי סוכרת סוג 2 (T2DM) עם ובלי DPN. בנוסף, החוקרים בדקו את הקשר בין זילוח שריר הלב לבין דפורמציה של ה-LV.

לצורך כך, בתקופה שבין אוקטובר 2015 ליולי 2022 החוקרים ערכו אנליזה רטרוספקטיבית על נתוניהם של 123 חולי T2DM ללא DPN,י54 חולים עם DPN, ו-60 נבדקי ביקורת, התואמים מבחינת גיל ומין. משתתפי המחקר עברו הדמיית תהודה מגנטית לבבית, ונאספו נתונים הנוגעים לזילוח שריר הלב של ה-LV במנוחה, כולל upslope,יtime to maximum signal intensityי(TTM), max signal intensity (מקסימום SI) ו-strains של שריר הלב, כולל global radial,יcircumferential, ו- longitudinal (GRS, GCS ו-GLS, בהתאמה). החוקרים השווה את הנתונים הללו בין הקבוצות באמצעות One‑way analysis of variance. אנליזת רגרסיה ליניארית של משתנה בודד ומרובת משתנים שימשו את החוקרים על מנת לבדוק את הגורמים הבלתי תלויים המשפיעים על מדדי ה-LV strains וזילוח שריר הלב של ה-LV בקרב חולי סוכרת.

מתוצאות החוקרים עולה כי קיים שוני בערכי ה-LV GLS,יupslope, וה-max SI בין הקבוצות. הערכים הטובים ביותר נצפו בקבוצת הביקורת, ולאחר מכן הודגמה מגמת ירידה מובהקת בקרב קבוצת המטופלים ללא DPN, ובקבוצת המטופלים עם DPN, אשר הראתה את הערכים הירודים ביותר (כולם P  < 0.001). בהשוואה לביקורות, ה-TTM גדל וה-LV GRS וה-GCS ירדו בשתי קבוצות החולים (כולם P < 0.05). אנליזת רגרסיה מרובת משתנים אשר התחשבה במשתני לוואי הדגימה כי ה-DPN נקשר באופן בלתי תלוי עם ירידה ב-upslope, max SI ו-LV GLS (β = − 0.360, − 2.503, ו-1.113, p = 0.021, 0.031, ו- 0.010, בהתאמה). כאשר מדדי הזילוח upslope ו-max SI נכללו באנליזה מרובת המשתנים לדפורמציה של ה- LV, DPN ו-upslope (β = 1.057 ו- − 0.870, p = 0.020 ו-0.018, בהתאמה) נקשרו באופן מובהק עם LV GLS.

לסיכום, בקרב חולי T2DM עם DPN נמצא תפקוד ירוד יותר של החדר השמאלי והפרעות מיקרו-וסקולריות. החוקרים מוסיפים כי הידרדרות תת-קלינית בתפקוד הסיסטולי של ה-LV נקשרה עם פגיעה בזרימת הדם של שריר הלב.

מקור:

Li, XM., Shi, R., Shen, MT. et al. Subclinical left ventricular deformation and microvascular dysfunction in T2DM patients with and without peripheral neuropathy: assessed by 3.0 T cardiac magnetic resonance imaging. Cardiovasc Diabetol 22, 256 (2023). https://doi.org/10.1186/s12933-023-01981-7

נושאים קשורים:  מחקרים,  נוירופתיה סוכרתית,  זילוח דם לשריר הלב,  הדמיה מגנטית,  שריר הלב
תגובות