מחקרים

האם יש קשר בין מספר מכפלות CAG בגן לקולטנים לאנדרוגנים לבין תמותה?

לא נמצא קשר בין מספר מכפלות CAG בגן לקולטנים לאנדרוגנים לבין תמותה בגברים בוגרים וקשישים, אך הודגם קשר בין מספר מכפלות CAG בגן לקולטנים לאנדרוגנים לבין תמותה

גנים (צילום: אילוסטרציה)
גנים (צילום: אילוסטרציה)

הקולטן לאנדרוגנים (Androgen Receptor - AR) מתווך את ההשפעה הפריפרית של טסטוסטרון. מידע ממחקרים קודמים מציע קשר בין מספר מכפלות CAG באקסון 1 של גן ה-AR לבין שעתוק הגן. מטרת מחקר זה הייתה לבחון את הקשר בין מספר מכפלות CAG בגן AR ולבין תמותה מכל סיבה בגברים, ואת ההשפעה של רמות הטסוטוסטרון בדם על קשר זה.

במחקר זה כללו מידע ממעקבים שבוצעו עבור נבדקים גברים בגילאי 40-79 שנים שגוייסו בין השנים 2003-2005 משש מדינות אירופאיות להשתתף במחקר האירופאי להזדקנות גברית (European Male Aging Study). החוקרים השתמשו במודל לניתוח סיכונים יחסיים על שם COX על מנת לקבוע את הקשר בין מספר מכפלות CAG לבין תמותה. התוצאות נרשמו בסיכונים יחסיים ורווחי בר-סמך של 95%.

במחקר נכללו 1,977 גברים שנותרו במעקב. גילם הממוצע של הנבדקים בעת גיוסם למחקר עמד על 60±11.1 שנים, ומשך המעקב הממוצע עמד על 12.2 שנים. במועד ביצוע המעקב 25.1% מהנבדקים נפטרו. תוצאות המחקר הדגימו כי טווח מכפלות CAG עמד על 6-39, כאשר השיעור הגבוה ביותר של נבדקים הדגימו 21 מכפלות נוספות של CAGי(16.4%). במודל ניתוח רב-משתני השוו בין גברים עם 22-23 מכפלות CAG בגן AR לבין אלו עם יותר מ-23 מכפלות ופחות מ-22 מכפלות של CAG בגן ל-AR. תוצאות ניתוח הנתונים הראו כי, בהשוואה לנבדקים עם 22-23 מכפלות, עבור נבדקים עם פחות מ-22 מכפלות CAG בגן ל-AR יחס הסיכונים לתמותה עמד על 1.17 (רווח בר-סמך של 95%, 0.93-1.49) ואילו עבור נבדקים עם יותר מ-23 מכפלות יחס הסיכונים לתמותה עמד על 1.14 (רווח בר-סמך של 95%, 0.88-1.47). בניתוח למפרע נמצא כי הקשר היה מובהק עבור נבדקים בשלישון הנמוך של רמות טסטוסטרון בבסיס (מתחת ל-14.2 ננומול/ליטר) עם יותר מ-23 מכפלות CAG; כאשר יחס הסיכונים במודל המתוקנן עבור נבדקים עם פחות מ-22 מכפלות עמד על 1.49 (רווח בר-סמך של 95%, 0.97-2.27) ועבור נבדקים עם יותר מ-23 מכפלות יחס הסיכונים עמד על 1.68 (רווח בר-סמך של 95%, 1.06-2.67), בהשוואה לאלו עם 22-23 מכפלות CAG.

מסקנת החוקרים הייתה כי המידע הכולל בעוקבה האירופאית לא הדגים קשר בין מכפלות CAG בגן ל-AR לבין תמותה כוללת בגברים. עם זאת, בניתוח למפרע הוצע כי ייתכן ויש קשר עבור נבדקים עם רמות טסטוסטרון נמוכות יותר, ועל כן ראוי לבחון זאת במחקרים נוספים.

מקור:

Heald A, Cook MJ, Antonio L, Tournoy J, Ghaffari P, Mannan F, Fachim H, Vanderschueren D, Laing I, Hackett G, Casanueva FF, Huhtaniemi IT, Maggi M, Rastrelli G, Slowikowska-Hilczer J, Wu F, O'Neill TW. Number of CAG repeats and mortality in middle aged and older men. Clin Endocrinol (Oxf). 2023 Dec;99(6):559-565. doi: 10.1111/cen.14962. Epub 2023 Sep 18. PMID: 37718889.

נושאים קשורים:  מחקרים,  קולטנים,  אנדרוגנים,  חזרות CAG,  תמותה
תגובות