מחקרים

השפעת חומצה במפדואית על כולסטרול וסיכון לסוכרת

במחקר נבדקה היעילות והבטיחות בטיפול עם חומצה במפדואית בחולים עם אי-סבילות לסטטינים. כחלק ממטרות המחקר נבדק גם הסיכון להתפתחותה של סוכרת חדשה

רמות כולסטרול, LDL (צילום: אילוסטרציה)

סטטינים מפחיתים אמנם כולסטרול מסוג LDL ואירועים קרדיווסקולריים בקרב חולים עם וללא אבחנה של סוכרת, אך ישנם דיווחים כי הם מעלים את הסיכוי לסוכרת חדשה.

במחקר שממצאיו פורסמו בכתב העת 'The Lancet Diabetes & Endocrinology' החוקרים ערכו אנליזה שנקבעה מראש במטרה להעריך את היתרונות הקרדיווסקולריים של חומצה במפדואית, מעכב ATP-citrate lyase, בקרב חולי סוכרת, וכן להעריך את הסיכון לסוכרת חדשה ו-HbA1c בקרב אלה ללא סוכרת במחקר CLEAR Outcomes. כרקע לכך, מציינים החוקרים כי במחקר CLEAR Outcomes הדגימו החוקרים כי טיפול עם חומצה במפדואית הפחית את הסיכון לאירועים קרדיווסקולריים גדולים בחולים עם אי-סבילות לסטטינים הנמצאים בסיכון קרדיווסקולרי גבוה.

CLEAR Outcomes נערך כמחקר אקראי, כפול סמיות, ומבוקר אינבו, אשר כלל 1,250 מרפאות ראשוניות ואמבולטוריות על פני 32 מדינות, והושלם ב-7 בנובמבר 2022. חולים עם או ללא תחלואה קרדיווסקולרית שלא רצו או לא היו מסוגלים ליטול את המינונים המומלצים של סטטינים ונמצאו עם כולסטרול LDL בערך של 2.59 מילימול/ליטר ומעלה חולקו באקראי (1:1) ובאופן כפול סמיות לטיפול עם חומצה במפדואית במינון 180 מיליגרם פעם ביום, או אינבו. באנליזה זו, אשר הוגדרה מראש, תוצא היעילות היה אנליזת זמן למאורע (time-to-event analysis) של מאורע קרדיווסקולרי גדול בן ארבעה מרכיבים (MACE-4), שהוא תוצא מרוכב הכולל תמותה קרדיווסקולרית, אוטם שריר הלב שאינו לא קטלני, שבץ מוחי שאינו קטלני, או רה-וסקולריזציה כלילית, וזאת באמצעות אוכלוסיית ההקצאה (intention-to-treat) עם ריבוד לפי הסטטוס הגליקמי הבסיסי. האנליזה שנקבעה מראש לסיכון לסוכרת חדשה ועלייה ב-HbA1c הוערכה בחולים שהיו ללא סוכרת בתחילת המחקר.

מתוצאות החוקרים עולה כי בתקופה שבין ה-22 בדצמבר 2016 ל-7 בנובמבר 2022, 13,970 חולים נסקרו והוקצו באקראי; 6,373 (45.6%) עם אבחנה של סוכרת, 5,796 (41.5%) עם טרום סוכרת ו-1,801 (12.9%) עם נורמוגליקמיה. במהלך חציון של 3.4 שנות מעקב נמצא כי חולי הסוכרת הראו הפחתה מובהקת ויחסית בסיכון הקרדיווסקולרי בתוצאי ה- MACE-4 תחת הטיפול עם חומצה במפדואית (יחס הסיכונים, 0.83; רווח בר-סמך של 95%, 0.72-0.95; הפחתת סיכון מוחלטת של 2.4%) בהשוואה לאינבו, ללא עדות סטטיסטית לשינוי השפעה על פני רבדים גליקמיים שונים (אינטראקציה p=0.42). שיעור החולים שפיתחו סוכרת חדשה היה דומה בין קבוצות החומצה הבמפדואית והאינבו, עם 429 מתוך 3,848 (11.1%) בקרב החולים שטופלו עם חומצה במפדואית, לעומת 433 מתוך 3,749 (11.5%) שקיבלו אינבו (יחס הסיכונים, 0.95; רווח בר-סמך של 95% 0.83-1.09).

עוד עולה מתוצאות החוקרים כי ריכוזי ה-HbA1c בחודש 12 למחקר ובסוף המחקר היו דומים בין קבוצות ההקצאה האקראית בקרב חולים עם טרום סוכרת ונורמוגליקמיה. בנוסף, נמצא כי ריכוזי הכולסטרול LDL מתוקן לאינבו וה- C-reactive protein ברגישות גבוהה לאחר 6 חודשים הופחתו בכל הרבדים הגליקמיים (סוכרת, טרום סוכרת ונורמוגליקמיה) בחולים שהוקצו באקראי לטיפול עם חומצה במפדואית (כולם p<0.001).

לסיכום, ממצאי החוקרים מצביעים על כך שבחולי סוכרת, הטיפול עם חומצה במפדואית הוביל להפחתת הכולסטרול LDL וה-C-reactive protein ברגישות גבוהה, וכן את הסיכון לאירועים קרדיווסקולריים. זאת ועוד, נמצא כי חולים ללא אבחנה של סוכרת לא הראו עלייה בסיכוי לסוכרת חדשה או להחמרה ב-HbA1c תחת הטיפול עם חומצה במפדואית. החוקרים מוסיפים כי היעילות ופרופיל הבטיחות הקרדיו-מטבולי של חומצה במפדואית הופכים אותה לאפשרות קלינית עבור חולים עם וללא אבחנה של סוכרת.

מקור:

Efficacy and safety of bempedoic acid among patients with and without diabetes: prespecified analysis of the CLEAR Outcomes randomised trial. Kausik K Ray,Stephen J Nicholls,Na Li,Michael J Louie,Danielle Brennan,A Michael Lincoff,Steven E Nissen. The Lancet Diabetes & Endocrinology Elsevier January 2024

נושאים קשורים:  מחקרים,  סוכרת,  סטטינים,  חומצה במפדואית,  אירועים קרדיווסקולריים
תגובות